Skip to Content

Service Information

 

Användarvillkor

 

Anthony Kraft sas Vårt företag äger registrerade anläggningar:

     www.antoniopotenza.it

     www.antoniopotenza.com

för redaktionella ändamål och använder denna information och försäljning (www.antoniopotenza.it).

 

Välkommen till våra webbplatser. Tillgång till och användning av antoniopotenza.it regleras av användarvillkoren. Tillgång till och användning av denna webbplats, liksom inköp av produkter på antoniopotenza.it, förutsätter läsning, förståelse och acceptans för dessa användarvillkor.

 

Denna webbplats drivs och underhålls av Antonio Ström SAS. Sätet för makten Antonio SAS är i Italien, i Ugo Foscolo 3 / A - 71.011 Apricena (Foggia).

 

Om du behöver hjälp besöker området användarprofil. Du hittar information om order och leveranser som görs på antoniopotenza.it, anmälningsformuläret på webbplatsen, tips och annan allmän information om tjänster som tillhandahålls av antoniopotenza.it. Kom ihåg att du alltid kan kontakta Anthony Power, via e-post: @ ufficio.amministrativo antoniopotenza.it.

 

För ytterligare juridisk information, läs våra allmänna villkor vid försäljning, återvändande och vår Integritetspolicy antoniopotenza.it.

 

Anthony Kraft sas kan ändra eller helt enkelt uppdatera hela eller delar av dessa Användarvillkor.

 

Vi uppmanar er därför att besöka detta avsnitt ofta att läsa de senaste och mest uppdaterade Allmänna användningsvillkor antoniopotenza.it. Om du inte håller med, helt eller delvis, med de allmänna villkor för användning av antoniopotenza.it, ska du inte använda vår webbplats.

 

Tillgång till och användning av antoniopotenza.it, inklusive visning av webbsidor, kommunikation med Anthony Kraft SAS, möjligheten att ladda ner produktinformation och köpa samma på webbplatsen, utförs endast av våra användare för personligt bruk utan samband med alla handels-, affärs-och yrkeslivet.

 

Kom ihåg att du är den enda ansvarar för användningen av antoniopotenza.it och dess innehåll. Effekt sas Antonio faktiskt kan inte hållas ansvarig för någon användning inte uppfyller gällande lagar och webbplatsen och innehållet av någon av dess användare, det påverkar ansvaret för Anthony Kraft SAS för uppsåt och grov vårdslöshet.

 

I synnerhet är det enda du kommer att vara ensam ansvarig för överföring av information och data felaktig, falsk, eller om tredje part, som inte har gett sitt samtycke, och med hänsyn till den felaktiga användningen av dessa.

 

1. Sekretesspolicy

Vänligen läs Privacy Policy, som även gäller när användaren loggar in på antoniopotenza.it och använda de berörda tjänsterna, men utan att göra inköp. Privacy Policy hjälper dig att förstå hur antoniopotenza.it samlar in och använder din personliga information och i vilket syfte.

 

2. Immateriella rättigheter

Innehållet i antoniopotenza.it, såsom till exempel arbeten, bilder, bilder, dialoger, musik, ljud, video, dokument, ritningar, illustrationer, logotyper och annat material, i valfritt format, som publicerades den antoniopotenza.it, inklusive menyer, webbsidor, grafik, färger, mönster, verktyg, typsnitt, webbdesign, diagram, layouter, metoder, processer är de funktioner och program som ingår i antoniopotenza.it, skyddad av upphovsrätt och annan immateriell rättighet av Power sas Antonio och andra rättighetshavare. Kopiering, helt eller delvis i någon form, antoniopotenza.it av dess innehåll, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Anthony Kraft SAS.

 

Effekt sas Antonio har exklusiv rätt att tillåta eller förbjuda direkt eller indirekt, tillfällig eller permanent, på något sätt eller form, helt eller delvis, av antoniopotenza.it och dess innehåll.

 

När det gäller användningen av antoniopotenza.it är du bara behörighet att visa webbplatsen och dess innehåll. Du är också behörig att göra alla andra former av tillfällig fortplantning, utan ekonomisk betydelse, som anses övergående eller tillfälliga och väsentlig del av samma syn på antoniopotenza.it och dess innehåll och alla andra verksamheter navigering på webbplatsen som utförs endast för en legitim användning av antoniopotenza.it och dess innehåll.

 

Du har inte rätt att göra någon reproduktion i något medium, helt eller delvis antoniopotenza.it och dess innehåll. All kopiering måste vara, från tid till annan, som godkänts av Antonio Ström SAS eller, om nödvändigt, av författarna till arbetet finns på webbplatsen.

 

Sådana reproduktioner skall utföras för lagliga ändamål och i enlighet med upphovsrätt och andra immateriella rättigheter Anthony Kraft sas och författare av enskilda verk som ingår i webbplatsen.

 

Författarna av enskilda verk publiceras på antoniopotenza.it har när som helst rätt att kräva författarskap av deras verk och att motsätta sig varje förvanskning, stympning eller annan ändring av de verk inklusive åtgärder för att skador på verken, vilket är inverka negativt på deras heder eller sitt anseende.

 

Du samtycker till att respektera upphovsrätten av de konstnärer som har valt att publicera sina verk på antoniopotenza.it antoniopotenza.it eller som samarbetat med skapandet av nya uttrycksformer och konst är avsedda för publicering, men inte begränsat till webbplats eller, återigen, som utgör en integrerad del.

 

Även du är inte under några omständigheter har rätt att använda på något sätt eller form, innehåll på webbplatsen och varenda verk som skyddas av upphovsrätt och annan immateriell rättighet. Till exempel kan du inte ändra eller på annat sätt ändra innehållet och skyddade verk utan samtycke av Power sas Antonio och vid behov de enskilda upphovsmän publiceras på antoniopotenza.it.

 

3. Varumärken och domännamn

Kraft sas Antonio är exklusiv ägare till logotyper och varumärken "Antonio Ström SAS", inklusive domännamnet "antoniopotenza.it".

 

Alla andra varumärken som kännetecknar de produkter som säljs på antoniopotenza.it och på hemsidan är registrerade varumärken som tillhör respektive ägare och används inom antoniopotenza.it enbart för att skilja, beskriva och reklam produkterna till försäljning antoniopotenza.it.

 

Kraft sas Antonio och alla de andra ägarna av varumärken har rätt till exklusiv användning av varumärken som tillhör respektive ägare.

 

Du är inte tillåten utan medgivande från Anthony Kraft SAS och alla andra innehavare av registrerade varumärken, som publicerades på webbplatsen, för att använda dessa varumärken för att särskilja varor eller tjänster är inte heller liknar antoniopotenza.it eller andra varumärkesägare .

 

De flesta av de varumärken som visas på hemsidan och relaterade produkter för försäljning på antoniopotenza.it varumärken är kända och kända för allmänheten och för varje medlem i antoniopotenza.it.

 

All användning av dessa varumärken inte uppfyller lagen och, som obehörig, är förbjudet och medför allvarliga rättsliga konsekvenser. Det är på intet sätt får använda dessa märken och något annat utmärkande kännetecken för denna antoniopotenza.it att dra otillbörlig fördel av varumärkets särskiljningsförmåga eller renommé markeringarna eller att vara skadligt för dem och deras ägare.

 

4. Länkar för att antoniopotenza.it

Alla som är intresserade att länka till hemsidan och andra webbsidor antoniopotenza.it, som är tillgängliga för allmänheten, kontakta Antonio Ström SAS på följande e-postadress ufficio.amministrativo @ antoniopotenza.it. Kontakten är nödvändigt för att begära samtycke för att knyta samman antoniopotenza.it. Aktiveringen av länkar ges av Anthony Kraft sas till sökanden, utan avgift och en icke-exklusiv.

 

Effekt sas Antonio har rätt att invända mot vissa länkar till deras hemsida om den sökande som avser att aktivera länken till antoniopotenza.it, har tagit i det förflutna eller illojala handelsmetoder inte överensstämmer med användning av området att åtgärder för illojal konkurrens mot Antonio Ström SAS eller dess leverantörer eller när Anthony Kraft SAS tema som dessa beteenden kan antas i framtiden, eller när den sökande har tagit, i det förflutna eller tema som kan anta i framtiden , Power SAS Antonio nedsättande handlingar, din webbplats eller dess tjänster. Det är dock förbjudet att skicka djupa hypertextlänkar (såsom djupa ramar eller djupa länkar) i antoniopotenza.it eller obehörig användning av meta-taggar, utan samtycke av Anthony Kraft SAS.

 

5. Varning över innehåll

Effekt sas Antonio har gjort alla ansträngningar för att förhindra offentliggörande på sin webbplats innehåll beskriver eller representerar situationer fysiskt eller psykiskt våld eller som, enligt känsligheten av användare antoniopotenza.it kan kränka domarna civila, mänskliga rättigheter och värdighet, i alla dess former och uttryck.

 

I varje fall garanterar Anthony Kraft SAS inte att innehållet på webbplatsen är lämpligt eller tillåtet i andra länder, utanför Italien.

 

Men om dessa halter anses vara olagligt eller olagligt i vissa av dessa länder, ska du inte tillgång till vår webbsida och om jag väljer dock att komma åt den, observera att du bestämmer dig för att använda sig av tjänster från antoniopotenza.it vara din exklusiva och personligt ansvar.

 

Effekt sas Antonio har också vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att säkerställa sina användare att innehållet i antoniopotenza.it är korrekta och inte innehåller felaktiga eller föråldrade uppgifter, dagen för offentliggörandet på hemsidan och så långt som möjligt därefter.

 

Men Antonio Ström SAS inte tar något ansvar gentemot användare av riktighet och fullständighet av innehållet postat av Anthony Ström SAS på sin hemsida, med undantag för dess ansvar för bedrägeri och grov vårdslöshet och om annat ej följer av lag.

 

Anthony Ström sas, inte heller kan garantera sina användare att webbplatsen ska fungera kontinuerligt, utan avbrott och fel eller brister som beror på anslutningen till Internet.

 

För varje problem i att använda vår hemsida, kontakta kundtjänst eller följande e-postadress: @ ufficio.amministrativo antoniopotenza.it. En avgift av Power SAS Antonio kommer att vara till ditt förfogande för att bistå och hjälpa dig att återställa din åtkomst till webbplatsen, där detta är möjligt.

 

På samma sätt bör du kontakta din Internet-leverantör eller kontrollera att varje enhet för att ansluta till Internet och tillgång till webbinnehåll är korrekt aktiverad, inklusive din webbläsare.

 

Även Antonio Ström SAS kommer att försöka göra allt möjligt för att säkerställa fortsatt tillgång till sin webbplats, kan den dynamiska karaktären av Internet och dess innehåll inte tillåta antoniopotenza.it att fungera utan några suspensioner, avbrott eller luckor som skall verka uppdatera webbplatsen.

 

Effekt sas Antonio har antagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa säkerheten i sina tjänster på antoniopotenza.it är integriteten av trafikuppgifter och elektronisk kommunikation i form av användning eller kunskap inte tillåtet och för att förhindra läckage risker , förstörelse och förlust av data och information konfidentiell och inte hänför sig till sina användare, finns antoniopotenza.it eller obehörig åtkomst, eller inte i enlighet med lagen, samma data och information.

 

6. Vår handelspolitik

Effekt sas Antonio har antagit sin egen handelspolitik, är dess uppdrag att sälja produkter genom sina tjänster och sin webbplats enbart för "slutkonsument", vilket med denna term en fysisk person som agerar på antoniopotenza.it, för ändamål samband med dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke.

 

Om du är en konsument, använd gärna inte våra tjänster för inköp av antoniopotenza.it, produkter. Anthony Kraft SAS, annars inte kan ta till order konto Köp från personer som inte är konsumenter, och alla andra inköpsorder som inte överensstämmer med de allmänna försäljningsvillkor och dessa allmänna villkor användning.Vilka är inloggade?

För närvarande är 0 användare och 51 gäster inloggade.
Numero verde Antonio Potenza sas

Newsletter di Antonio Potenza

Håll dig informerad om våra senaste nyheter!

Prenumerera på innehåll